loader image

Programa

Background
Select arrow_drop_down
09:30 remove 17:30
keyboard_arrow_down

EKONOMIA BERRIRAKO PREST

  • Ekodiseinuko erronka eta diseinu berriei heltzea ekonomia zirkularraren markoan.
  • Basque Ecodesign Center-ek eta bere enpresa bazkideek garatutako konpromisoa eta lana erakustea.
  • Eusko Jaurlaritzak “Life Cycle Thinking”-aren alde egindako apustua aurkeztea.
08:00 remove 09:30
keyboard_arrow_down
Background

Akreditazioa jasotzea

09:45 remove 10:00
keyboard_arrow_down
Background

Europako Itun Berde Berria

10:00 remove 11:00
keyboard_arrow_down
Background

Gizateriaren aroa

11:00 remove 11:30
keyboard_arrow_down
Background

Atsedenaldia - Kafea. Networking

“Made in Euskadi ekodiseinuaren 20 urte” erakusketaren irekiera

11:30 remove 12:10
keyboard_arrow_down
Background

1. mahai-ingurua: “Ekodiseinua enpresa-lehiakortasuna sustatzeko tresna gisa”

Azken urteetan ikusi da ekodiseinua lehiakortasun-faktore argi bihurtu dela enpresentzat. Merkatuetako hazkunde-igurikimenak handiagoak dira produktu ekodiseinatuen kasuan produktu tradizionalen kasuan baino, eta posizionamendu hobea sortzen da nazioarteko merkatuetan esportazioen hazkunderako. Era berean, eta ingurumenaren mailan emaitzak lortzeaz gain, ekodiseinuak laguntzen du merkatuko irudia eta izen ona hobetzen, merkatu berriak irekitzen, eta produktuak, prozesuak eta materialak enpresan diseinatzeko gaitasuna handitzen. Gainera, ekonomia zirkularra funtsezko estrategietako bat da berotegi-efektuko gasen isuriak murrizteko.

12:10 remove 12:50
keyboard_arrow_down
Background

2. mahai-ingurua: “Ekodiseinuaren eskakizun berriak ekonomia zirkularrean”

Ekonomia zirkularreranzko trantsizioan, merkatuak ezin dituenean berak bakarrik pizgarriak aurkitu portaera-jarraibide berriak lortzeko, nahitaezkoa da administrazioak parte hartzea ezinbestean bete beharreko ekodiseinu-eskakizun berriak ezarriz ingurumen-hobekuntzako gutxieneko batzuk bermatzeko. Eskakizun horien adibideak dira, besteak beste, Ekodiseinu Zuzentaraua eta erabilera bakarreko plastikoak erabiltzeari jarritako murrizketak. Ekodiseinu Zuzentarauari dagozkion neurriekin soilik –eta, zehazkiago, 2019ko urrian onetsitako neurri berriekin–, Europako Batzordeak estimatzen du CO2 baliokidearen 46 milioi tona baino gehiagoren murrizketa 2030ean eta urteko 150 €-ko aurrezkia etxebizitza bakoitzean Europan. Emaitza horiek nabarmen igoko dira M/543 mandatutik eratorritako neurriekin; bertako arauak alderdi hauekin lotuta daude: produktuen bizitza baliagarriarekin, haien osagaiak berrerabiltzeko gaitasunarekin, haien materialak birziklatzeko gaitasunarekin, eta, azkenik, berrerabilitako osagaien, birziklatutako materialen eta lehengai kritikoen erabileraren ebaluazioarekin.

12:50 remove 13:30
keyboard_arrow_down
Background

3. mahai-ingurua: “Negozioa birdiseinatzea produktuaren balioa luzatzeko”

Produktuen iraunkortasuna luzatzea ekonomia zirkularraren zutabeetako bat da. Diseinutik, mantentzetik, konponketa aurreratutik nahiz birmanufakturatik hel dakioke. Produktuaren balioa luzatzearen (“Product Value Retention”) erakusgarri onena birmanufaktura da; berotegi-efektuko gasen inpaktua % 70 inguru murrizten duen jarduera da, enpresa-aukera berriak sortzen dituena, baina, aldi berean, negozio-ereduan aldaketak eskatzen dituena. Aldaketa horiek are garrantzitsuagoak izango dira enpresak erabakitzen badu “produktua zerbitzu gisa” eredurantz hurbiltzea; izan ere, eredu zirkular horretan iraunkortasuna eskakizun bat da eta sarrerak zerbitzutik datoz, baina aurrera eraman beharreko erronka estrategiko eta finantzarioak oso garrantzitsuak dira.

14:00 remove 15:00
keyboard_arrow_down
Background

Atsedenaldia - Bazkaria

15:00 remove 15:30
keyboard_arrow_down
Background

Kafea - Networking

Bertaratutako guztien topaketa.

15:45 remove 16:00
keyboard_arrow_down
Background

Ekodiseinua eta ekonomia zirkularra Frantzian

16:00 remove 16:40
keyboard_arrow_down
Background

4. mahai-ingurua: “Material lehenetsien erronka ekonomia zirkularrerako”

Gaur egun industriak kontsumitzen dituen lehengai ez-berriztagarri gehienak inportatuak dira. Munduko gehiegizko demandak baliabideak globalki ahitzea dakar, eta prezio-fluktuazio nabarmenak eragiten ditu. Materialak Euskadiko industriaren kostuen % 61 dira, oso bideratuta dagoelako metalaren eta polimeroen eraldaketara. Bizitza-ziklo osoan aplikagarriak diren efizientzia-neurriek lehengaien kontsumoaren % 6 murriztu dezakete; horri esker, 2.000 milioi euroko aurrezkia lortuko litzateke Euskadiko industrian, eta berotegi-efektuko gasen % 45 murriztuko litzateke. Balio-kate eta multinazional nagusien erronka da, beraz, bizitza-ziklorako bidea ematen duten materialei dagokienez berritzea, lehiakide globalen aurrean prestazio altuengatik eta jasangarritasunagatik nabarmentzeko.

16:40 remove 17:20
keyboard_arrow_down
Background

5. mahai-ingurua: “Kontsumitzaileari eman beharreko ingurumen-informazioa”

Ekonomia zirkularreranzko nahitaezko eraldaketak industriaren aliatutzat eduki behar du industria horrek eskainitako ondasunen eta zerbitzuen kontsumitzaileen multzoa. Ondo informatuta dagoen kontsumitzaile batek mezu argia zabal dezake bere erosketa-boterearekin produktu nahiz zerbitzu jasangarriagoen alde. Nolanahi ere, horretarako informazio-, zehaztasun- eta koordinazio-tresna fidagarriak behar ditu, eta mezu argiak, erabakiak irizpideetan oinarrituta hartzeko aukera ematen digun informazio nahikoa eduki ahal izan dezan. Hori aplikatzen zaie hiru agente kontsumitzaile handiei: hiritarrei, administrazio publikoari eta enpresei. Ekonomia zirkularrerako Ekintza Plana martxan jarriz, Europako Batzordeak tresna garrantzitsuak bultzatu ditu egiazko informazioa emateko kontsumitzaileei. Saio honetan tresna horiek aztertuko dira, baita tresna horien gaur egungo eta etorkizuneko efikazia ere.

17:20 remove 17:30
keyboard_arrow_down
Background

Ondorioak eta jardunaldiaren itxiera

09:30 remove 17:30
keyboard_arrow_down

MADE IN EUSKADI EKODISEINUAREN 20 URTE

Enpresek sektorekako klusterren dinamizazioarekin izandako 50 kasu praktikoren aurkezpena. Helburuak:

  • Sektorekako klusterren laguntzarekin Ekodiseinua Euskadin aplikatutako arrakasta-kasuak ezagutaraztea.
  • Ekodiseinatutako produktuak dituzten euskal enpresei erakusleihoa eta aitormena eskaintzea.
  • Basque Ecodesign Center-ek ekodiseinuarekin konprometitutako Euskadiko ETEekin duen konpromisoa erakustea.

09:40 remove 10:15
keyboard_arrow_down
Background

6. mahai-ingurua: “Berrikuntza eta ekodiseinua Euskadin”

Ekonomia zirkularreko eredu berriranzko trantsizioan, berrikuntzak funtsezko garrantzia du. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plana Euskadi 2030 lantzeko oinarrietan, hiru lan-area lehenetsi identifikatu dira: industria adimenduna, energia garbiagoak eta osasun pertsonalizatua; horiez gain, ekoberrikuntza-aukeren nitxoak, hiri jasangarriak, elikadura osasungarria eta kultura-industriak ere aipatu dira. Area eta nitxo horiek guztiak oso lotuta daude ekonomia zirkularraren printzipioekin; izan ere, Planaren hiru zeharkako ekimenetako bat da. Horregatik, Euskadik berrikuntza eta ikerketa bultzatuko ditu erakundeetan, lankidetza-eredu desberdinen bidez. Euskadiko enpresek gero eta dinamikoagoak izan beharko dute, gero eta gehiago inbertitu beharko dute ekonomia zirkular eta karbono gutxiko batean, eta ikerketak egin beharko dituzte beren produktu berri horiek aukera eman dezaten ingurumen-inpaktua eta produktu horien prestazioak nahiz kostuak hobetzeko. Ildo horretatik, funtsezkoa da Eusko Jaurlaritza aldaketa horien sustatzaile gisa azaltzea, laguntza-lerroen eta -programen bitartez.

11:00 remove 11:30
keyboard_arrow_down
Background

Atsedenaldia - Kafea. Networking

Bertaratutako guztien topaketa

11:30 remove 14:00
keyboard_arrow_down
Background

Saio paraleloak

0E aretoa
0D aretoa
11:30 remove 12:20
keyboard_arrow_down
Background

KIMIKOA

Euskal industria kimikoak 4.000 lanpostu baino gehiago sortzen ditu, eta beraren ardatz nagusia nazioartean merkaturatzen diren produktu berritzaileen formulazioa da. Gai kimikoei buruzko europar ingurumen-erregulazioek motor moduan funtzionatzen dute euskal industriaren ekodisenuarentzat; izan ere, gai berriztagarri eta birziklatuak integratzen ari da, ontziak murrizten ditu eta negozio-ereduak aldatzea planteatu ere egiten du. Gainera, ekoetiketen bidez, merkatuari erakusten dio nola murrizten duen bere produktuen ingurumen-aztarna.

Dinamizatzailea:

ThumbnailLuis Blanco (Kimika) Video Video

Lankidetzarekin:

METALA

Sektore honek euskal enplegu industrialaren % 34 sortzen du. Euskadin, lehengaiak sektore honetako kostuen % 58 dira. Euskadin fabrikatutako eta transformatutako altzairu eta aluminioak txatarretik datoz jadanik. Sektore honek metalezko aleazio ia guztiak kontsumitzen ditu; aleazio horiei “material kritikoak” deitzen zaie, haien ingurumen-aztarna handiagatik eta mundu mailan duten eskasiagatik. Aleazio eta produktuen Ekodiseinua, ekoizpen-prozesu efizienteak eta txatarren kudeaketa aurreratua heldu beharreko erronkak dira, eta badute eragina beste sektore batzuen jasangarritasunean; adibidez: automobilgintza, berriztagarri edo makinerian.

Dinamizatzailea:

ThumbnailAsier San Millán (Siderex)Ponencia Video Preguntas

Lankidetzarekin:

12:20 remove 13:10
keyboard_arrow_down
Background

ALTZARIGINTZA

Altzarien eta habitataren sektore honek 5.000 langile baino gehiago ditu Euskadin, gama zein kalitate handiko produktuak ekoiztuz. Europa osoko Administrazio Publikoek euren erosketetan ezartzen dituzten ingurumen-betekizun gero eta zorrotzagoek eta herritarren sentikortasun handiagoak bultzatuta, euskal sektoreak ekodisenura jotzen du eta material jasangarri eta birziklagarriak txertatzen ditu, produktuak modularizatu eta birmanufakturatzeaz batera.

Dinamizatzailea:

ThumbnailAne Lertxundi (Habic) Video Preguntas

Lankidetzarekin:

AUTOMOZIOA

Automobilgintzako osagaien euskal sektorea -300 enpresa eta 41.000 lanposturekin- Euskadiko sektore lehiakorrenen eta berritzaileenetako bat da. Euskadin, lehengaiak sektore honetako kostuen % 72 dira. Ekoizpen-prozesu efizienteak, arintzea, materialen zikloen itxiera, osagai eta baterien bigarren bizitza eta jabetza-eredu berriak funtsezko erronkak dira automobilgintzarentzat, ekonomia zirkularraren alorrean.

Dinamizatzailea:

ThumbnailMikel Lorente (ACICAE)

Lankidetzarekin:

13:10 remove 14:00
keyboard_arrow_down
Background

ERAIKUNTZA-MATERIALAK

Eraikuntza-materialen sektoreak 100 ekoizle baino gehiago ditu Euskadin, eta produktibitatean eta jasangarritasunean oinarritutako paradigma aldaketa batez erantzuten ari da, iraganeko gelditasuna gainditzeko xedez. Europako Batzordeak ekonomia zirkularraren lehentasunezko eremu berri gisa definitu du sektore hau. Eraikuntza eredu berri batera zuzentzen ari da, ardatz hauekin: alde batetik, gero eta industrialagoak diren prozesuen optimizazioan eta estandarizazioan oinarrituta haztea; eta, bestetik, gero eta balio handiago duten produktuen birziklagarritasuna segurtatzen duen ekodiseinuaren alde egitea, produktu horiek merkatu globalean merkaturatzeko.

Lankidetzarekin:

MUGIKORTASUNA

Garraio-materialaren sektorea, automobilgintza kontatu gabe, Euskadiko industriaren balio erantsi gordinaren % 9 da. Euskadin, lehengaiak sektore honetako kostuen % 59 dira -sektoreak barne hartzen ditu trenbide-, itsaso- eta aeronautika-sektoreak-. Industriak aurrea hartu dizkien joeren artean, aipatzekoak dira material jasangarri eta arinagoen ekodiseinua, produktuen eta osagaien bizitzaren luzapena, eta azpiegitura eta garraiobideen erabileraren maximizazioa.

Lankidetzarekin:

14:00 remove 15:00
keyboard_arrow_down
Background

Atsedenaldia - Bazkaria

15:00 remove 15:30
keyboard_arrow_down
Background

Kafea - Networking

Bertaratutako guztien topaketa

15:30 remove 17:30
keyboard_arrow_down
Background

Saio paraleloak

0E aretoa
0D aretoa
15:30 remove 16:30
keyboard_arrow_down
Background

EKOIZPENA ETA KONTSUMOA

Herritarren kontsumo-sektorera zuzendutako produktuak ekoizten dituzten sektore industrialak ehungintzan dauden zentratuta, 100 enpresa txiki baino gehiago bilduz, eta paperezko produktuen fabrikazioan ere bai, baldin kanpo uzten baditugu elikagaiak, altzariak eta eraikuntza-produktuak. Europako Batzordeak Ehunki Jasangarrien Estrategia bat abiatu du, eta horrek nabarmen aldatuko du jokalekua, plastikoekin gertatu zen bezala. Herritarrentzako produktuen ingurumen-inpaktuari buruzko komunikazio garden eta alderagarria Europar Batasuna hedatzen ari den funtsezko lehentasunetako bat da, kontsumo berdearen eskaria aktibatzeari dagokionez.

Dinamizatzailea:

ThumbnailIñigo Aizpuru (Ihobe) Video

MAKINERIA

Makineria eta ekipoen sektoreak Euskadiko industriaren balio erantsi gordinaren % 11 sortzen du. Euskadin, lehengaiak sektore honetako kostuen % 58 dira. Makineriaren sektoreak ekonomia zirkularraren alorrean aurrez aurre dituen erronkak honako hauek dira: bizi-zikloaren 4.0 ikuspegia, teknologia ekoefizienteak, mantenu aurreratua, retroffiting – manufaktura, eta “produktua zerbitzu moduan” deritzan negozio-eredua.

Lankidetzarekin:

16:30 remove 17:30
keyboard_arrow_down
Background

ELIKADURA

Elikagaiak eta edariak merkaturatzeko eta banatzeko jarduerek 50.000 lanpostu baino gehiago sortzen dituzte Euskadin. Euskadiko nekazaritzako elikagaien sektoreak 6 milioi tona elikagai inguru kontsumitzen ditu urtean, eta horren herena baino gehiago bertokoa da. Europako Batzordeak bioekonomiaren eta elikagaien ingurumen-aztarnen alde egiten du, eta horrek aukera berritzaileak sortzen ditu sektore horretan, hala nola prozesuen ekoefizientzia, azpiproduktuen berrerabilpena edo ontzi jasangarri berriak.

ThumbnailJaime Zufía (AZTI) Video

Lankidetzarekin:

ELEKTRIKO-ELEKTRONIKOA

Sektore elektriko eta elektronikoak Euskadiko industriaren balio erantsi gordinaren % 15a sortzen du. Sektore horretako lehengaiak bere kostuen % 57 dira Euskadin. Energia berriztagarriek eta ekipo elektriko-elektronikoek badituzte diseinutik landu behar diren efizientzia energetikoko betekizunak. Europako Batzordea arau berriak garatzen ari da produktu horien iraunkortasuna bultzatzeko, eta horrek berekin dakartza diseinu berriak, 4.0 mantenuak, birmanufaktura, birziklapen aurreratua eta negozio-ereduen aldaketak.

Lankidetzarekin:

17:30 remove 17:30
keyboard_arrow_down
Background

Jardunaldiaren itxiera

09:30 remove 14:00
keyboard_arrow_down

JENDE GAZTEAREN AHALMENA: EKONOMIA ZIRKULAR BERRI BATEKO LIDERRAK

Gazteei zuzendutako jardunaldi berezia, bereziki unibertsitateko eta lanbide-heziketako ikasleei zuzendua

  • Ikasle gazteei ekodiseinuaren eta ekonomia zirkularraren kontzeptuak hurbiltzea.
  • Basque Ecodesign HUBen jardueren emaitzak erakustea bertatik igaro diren gazteen lekukotzekin.
  • Gazteen presentzia eta parte-hartze aktiboa.

09:30 remove 09:35
keyboard_arrow_down
Background

Ongietorria

09:35 remove 10:25
keyboard_arrow_down
Background

Etorkizun Zirkular baterako diseinatzen: nola bihurtu eraldaketaren agente

10:25 remove 10:45
keyboard_arrow_down
Background

Gazteen ahotsa: jardunbide egokiak ekodiseinuan eta ekonomia zirkularrean

San José de Calasanz (Santurtzi) Ponencia

Ostalaritzako Eskola (Galdakao) Ponencia

IK Ingeniería (Basauri) Ponencia

10:45 remove 11:30
keyboard_arrow_down
Background

Talde-jolasen dinamika: Lego Serious Play

Dinamizatzailea: Coach and Play

11:30 remove 12:00
keyboard_arrow_down
Background

Atsedenaldia - Kafea

Bertaratutako guztien topaketa

12:00 remove 12:30
keyboard_arrow_down
Background

Bisita “Made in Euskadi ekodiseinuaren 20 urte” erakusketara

12:30 remove 13:45
keyboard_arrow_down
Background

Talde-jolasen dinamika: Lego Serious Play

Dinamizatzailea: Coach and Play

13:45 remove 14:00
keyboard_arrow_down
Background
00:00 remove 00:00
keyboard_arrow_down
Background

EKONOMIA ZIRKULARRARI BURUZKO PRESTAKUNTZAREN ERRONKA GAZTEENTZAT

Irakasleentzako saio paraleloa.

Izenematea: https://www.ihobe.eus/jarduerak/ekonomia-zirkularrari-buruzko-prestakuntzaren-erronka-gazteentzat

Ordutegia: 09:30 – 13:30 (0D gela).

09:30 remove 09:40
keyboard_arrow_down
Background

Ongietorria

09:40 remove 10:00
keyboard_arrow_down
Background

Basque ecodesign HUBen bost urte

Emaitzen aurkezpena.

10:00 remove 11:00
keyboard_arrow_down
Background

7. mahai-ingurua: Unibertsitatearen eta enpresaren arteko lankidetza Ekodiseinua sustatzeko. Erronkak eta aukerak

Bai unibertsitateek eta bai enpresa pribatuek maila handiko I+G jarduerak lantzen dituzte. Nolanahi ere, arrazoi desberdinak izan dituzte betidanik horretarako. Unibertsitateen helburua da, nagusiki, ikerketa egitea ezagutza berriak lortzeko; enpresena, berriz, irabaziak sortzea. Bi faktoreri esker, bien helburuak hurbiltzen ari dira: unibertsitateen ikuspegia ekintzaileago bihurtu da, eta enpresek balio handiagoa ematen diote gaur egun ikertzaile akademikoen esperientziari, esperientzia horren ondorioz lehiakorrak bihur baitaitezke. Gainera, gaur egun, lankidetza ezinbestekoa da Ekodiseinuaren eta Ekonomia zirkularraren arloko ezagutzen aurrerapen berriak enpresetara behar bezala hel daitezen. Mahai-inguru honek Euskadin Ekodiseinuaren arloko prestakuntzarako eta lehiakortasunaren sustapenerako abian jarri diren jarduerak aztertuko ditu, bai unibertsitateei eta bai gazteriari dagokienez.
Mahai-inguruan parte hartzen duten entitateak:

Dinamizatzailea:

Jesus Losada (Ihobe)

11:00 remove 11:30
keyboard_arrow_down
Background

Bisita “Made in Euskadi ekodiseinuaren 20 urte” erakusketara

11:30 remove 12:00
keyboard_arrow_down
Background

Atsedenaldia - Kafea. Networking

12:00 remove 13:00
keyboard_arrow_down
Background

Lantaldetako lan-dinamika

Nola aurre egin ekonomia zirkularrari buruzko prestakuntzaren erronkei gazteentzat?

13:00 remove 13:30
keyboard_arrow_down
Background

Ondorioen aurkezpena. Itxiera.


Otsailak 26-28


Background